Trang chủ Cải lương phật giáo
vào youtube thấy anh quay phim làm cái lip nay huệ nhẫn thấy vui nên ep vào cho moi nguoi coi , coi dở đừng chê nhé, huệ nhẫn hát với NS BÌNH TINH, NGUYÊN DŨNG VÀ DANH HÀI HỮU TÀI . hát tại miễu tây a đó http://www.youtube.com/watch?v=Tdx20m9H1sw
Gồm có:- Ba bài Nam gồm: Nam Xuân, Nam Ai + Nam Ai Lớp Mái , Đảo Ngũ Cung + Song Cước .- Sáu bài Bắc gồm: Lưu Thủy, Xuân Tình, Phú Lục , Bình Bán, Tây Thi, Cổ Bản.- Bảy bài Lễ gồm: Xàng Xê, Ngũ Đối Thượng, Ngũ Ðối Hạ, Long Ðăng, Long Ngâm, Vạn Giá, Tiểu Khúc.- Bốn bài Oán gồm: Tứ Ðại Oán, Giang Nam, Phụng Cầu Hoàng, Phụng Hoàng Cầu.- 4 bài Oán phụ gồm: Văn Thiên Tường, Bình Sa Lạc Nhạn, Thanh Dạ Đề Quyên, Xuân Nữ
Trình bày: Đại Đức Thích Huệ Nhẫn
Trình bày: Đại Đức Thích Huệ Nhẫn
Trình bày: Đại Đức Thích Huệ Nhẫn

Tin mới nhất

Mạnh thường quân

thiet ke web - thiet ke web doanh nghiep - thiet ke web du lich - dich vu seo